Va aflati aici:

Comisii de specialitate

Comisii de specialitate

1. Comisia pentru dezvoltarea, economico-sociala, buget finante, administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodarire comunala, protectia mediului servicii si comert:

Ivan Florea - presedinte
Deaconu Emil - secretar comisie
Dumitru Ionel Silvian - membru

2. Comisia de invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement

Ionescu Maria - presedinte
Giogan Mihaela - secretar
Ceausescu Florin - membru

3. Comisia juridica si de disciplina:

Preda Mircea - presedinte
Barbulescu Florea - secretar
Stanciu Luciliu - membru
Cringus Sandi - membru
Constantinescu Constantin - membru